0 412 237 20 77

Kamera Güvenlik Sistemleri

Kamera Güvenlik Sistemleri

product

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kolluk kuvvetlerinin topluma yönelik tehditleri bertaraf etmek amacıyla tasarlanmış sistemlerdir.


Kgys nedir?

Toplumun ortak kullanım alanlarını; cadde, sokak, kavşak ve stratejik yerleri bazı sistemler aracılığı ile 7 gün 24 saat boyunca izleyip, elde edilen tüm verileri kayıt altına alabilen sistemler bütünüdür. 
Bunlar; Kamera SistemleriAlarm SistemleriPlaka Okuma SistemleriYüz Tanıma Sistemleri, Akıllı Kavşak Sistemleri, Trafik Denetleme Sistemleri (TEDES) ve Hız İhlal Tespit Sistemleri gibi çok çeşitli sistemlerdir.


Bu sistemler aracılığıyla kayda alınan veriler, farklı yazılımlar ile tek bir merkezde toplanarak analizleri yapılmaktadır.  Genel olarak önceden MOBESE sistemleri olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Türk polis teşkilatına yurt içinde güvenliği sağlaması konusunda destek bir alandır. Cadde, sokak ve meydan gibi ortak kullanım alanlarının gün boyu izlenmesi ve takip edilmesi esasına dayanarak işleyen bu sistem, toplumdaki güven ve huzuru sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.


KGYS
 ile yapılan izlemeler sonrası sistem tarafından kişiler ve araçların plaka bilgileri görüntülü olarak merkeze transfer edilir. Mobese Sistemleri olarak bilinen, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri sayesinde vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda ilgili noktalar kolaylıkla belirlenebilir ve belirlenen noktalardan gelen veriler ana merkezde toplanarak ilgili birimlere gönderilebilir.

 

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN FAYDALARI

·          Kgys’nin ana amacı toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlamak ve daha güvenilir, huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaktır.

·          Toplum içindeki art niyetli kişileri, oluşan olayların faillerini belirleyip hukuki önlemler alınmasını sağlar. Burada yüz tanıma sistemleri, kamera sistemleri ve şehir izleme sistemleri gibi sistemlerden yararlanılır.

·          Trafik kurallarına uymayıp vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye atan şahıslar kolaylıkla, en hızlı şekilde belirlenebilir.

·          Toplumsal olayların izlenip çevreye zarar veren suçlu profilinde olan kişilerin belirlenip yakalanmasını sağlar. Kamera Sistemleri ve Yüz Tanıma Sistemleri gibi sistemler bu tanımlamayı sağlamaktadır.

·          Çalıntı araçların yakalanması gibi birçok konuda toplumun güvenliğine katkı sağlayarak toplumun yaşam kalitesini artmasın fayda sağlar.

·          Bölgelerin 7/24 izlenmesi dolayısıyla suç oranlarında caydırıcılık faktörünü etkinleştirir.

·          Toplumsal olayların bağlayıcı faktörleri ile kişilerin daha güveli ortamlarda yaşamasının sağlanması.

·          Plaka okuma ve araç tespit özellikleri ile ihbarı verilen suç durumlarının hızlı ve verimli şekilde sonuçlanmasını sağlamak.


KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ AMACI

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) eski adıyla Mobese Sistemleri, şehrin huzurunun, güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasını amaçlar. Bunun için araç trafiğinin ya da belli toplu alanların izlenmesinden elde edilen görüntülerin analiz edilerek, değerlendirilmesini sağlar. Bu şekilde gerçekleşmiş yada gerçekleşebilecek olaylara karşı ivedi bir şekilde önleyici önlemler alınmasını ya da çözümler sunulmasını sağlar.


Gerçekleşen olayları ortaya çıkarmak için geriye dönük kayıtların incelenerek faillerinin belirlenip hukuki deliller elde edilmesi güvenlik güçlerine çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Trafik Denetleme Sistemleri (TEDES), Plaka Okuma Sistemleri ve Yüz Tanıma Sistemleri gibi sistemler bu konuda güvenilir yazılımlara sahip olan sistemlerdir.


Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri
, aranan araç ve şahısların yakalanmasına yardımcı olur. Toplumsal olaylardaki yasa dışı olayların önüne geçilmesi, bir olay olmuşsa faillerini belirlenip yakalanmasına da katkı sağlar. Ayrıca trafiğin düzenlenmesi ile de şehrin düzenine ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunan en önemli sistemler bütünüdür.

 

KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ NASIL ÇALIŞIR?

 

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin Nasıl Çalışır?  belirlenen noktalarda kurulu bulunan sistemlerden gelen verilerin ile çalışmaktadır. Bu kameralar yapısal olarak kablo ağı üzerinde durmak zorunda değildir.  Uzak noktalarda görüntü kaybına uğramaksızın kablosuz iletişime kolaylıkla izin verir. Hatta çok yeni bir teknoloji olan Wi-max (kablosuz digital erişim) teknolojisini destekleyerek daha güvenle daha uzağa veri aktarmaya da olanak verir. KGYS, diğer adıyla Mobese  kısaca bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberi altına alarak güçlü caydırıcılık özelliği ile koruyan güvenlik sistemleridir. Bölge görüntüleme sistemi, halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergahı olarak bilinen yerlere konulan kameralar ile, bu kameralardan alınan görüntülerin merkeze sürekli olarak aktarılıp kaydedilmesinden oluşmaktadır. 

Bu sistemlerin fiber optik, wifi, wimax ya da hat hizmeti veren operatörlerden hat kiralama yöntemi aracılığıyla verilerin belirlenen merkeze aktarılmasını sağlar. Bu şekilde aktarılan verilerin ilgili yazılımlar ile  analizlerinin yapılıp görevlileri hiç bir müdahaleye gerek duymadan  otomatik olarak uyarma esasına dayanır.